Partener: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - ACACIA
 
Evenimentele din cadrul proiectului

Nr.crt Eveniment Data Locaţia Documente
1 Conferinţa de lansare a proiectului 01.04.2016 Universitatea Distrital Francisco Jose de Caldas (UD), Columbia

Agendă

 

Certificat participare

2 Întâlnire de evaluare a primului an al proiectului ACACIA

14.12.2016-

16.12.2016

Universitatea National Mayor de San Marco

Invitaţie

 

Agenda

 

Certificat participare

3 Întâlnire de evaluare a anului 2 al proiectului ACACIA

13.12.2017-

15.12.2017

Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua

Agenda

Certificat participare

4 Lansare centru CADEP Universidad Distrital Columbia 15.05.2019 Universitatea Distrital Francisco Jose de Caldas (UD), Columbia Agenda