Partener: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - ACACIA
 

 

VIZUALIZEAZĂ filmul de prezentare a proiectului ACACIA

 

 

ACACIA: Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la comunidad universitaria. / ACACIA (UAB -Partener)

Nr. referinţă proiect: 561754-EPP-1-2015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP

Nr. Contract finanţare: 2015-3380/001-001

Valoare totală  proiect: 997.888,20 EURO

 


 

Proiectul ACACIA este un proiect implementat de Universitatea Distrital Francisco Jose de Caldas din Bogota, Columbia,  în parteneriat cu alte 13 Universităţi din America Latină şi Europa.  În acest proiect, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este parteneră alături de alte două universităţi europene, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) Madrid, Spania şi New University of Lisbon, Portugalia. Din America Latină în cadrul proiectului sunt partenere 11 universităţi din diverse ţări precum Chile, Brazilia, Peru, Nicaragua si Columbia.

 

Obiectivul principal al proiectului este încurajarea integrării universitare pornind de la  proiectarea şi validarea unui sistem de Centre de asistenţă profesională şi  educaţională în America Latină, prin cooperare intra şi inter-instituţională în producţia şi dezvoltarea de resurse educaţionale şi tehnologice, precum şi generarea de strategii de dezvoltare socioafective, a populaţiilor cu risc de excluziune universitară.

 

În mod specific proiectul ACACIA contribuie la reducerea tuturor formelor de excluziune, discriminare şi marginalizare, oferind sprijin tuturor studenţilor care se află într-o astfel de situaţie inclusiv persoanelor cu dizabilităţi.

 

În cadrul proiectului vor fi înfiinţate 3 Centre de asistenţă şi de dezvoltare profesională şi educaţională, denumite Centre CADEP. Centrele CADEP sunt Centre care  Sprijină (Apoyan), Cultivă (Cultivan), Adaptează (Adaptan), Comunică (Comunican), Dezvoltă (Innovan), Întâmpină (Acogen) studenţii cu risc de excluziune universitară. Cele 3 Centre vor fi înfiinţate în Nicaragua, Peru şi Columbia.

 

Proiectul are la bază un sistem integrat de module precum: Empodera (Susţinere), Innova (Inovare), Cultiva (Cultivare), Apoyo (Sprijin) şi Convoca (Convocare), care permite identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor studenţilor, probleme pe care o instituţie de învăţământ, o facultate, un program de formare profesională nu o poate face într-un mod izolat.

 

Acest sistem integrat de module îndeplineşte următoarele funcţii:

-          Identificarea studenţilor cu risc de abandon

-          Formarea şi sprijinirea atât a personalului academic cât şi al personalului tehnic şi administrativ din instituţie

-          Dezvoltarea prin intermediul TIC a unor noi strategii şi tehnici de predare-învăţare

-          Stimularea apropierii profesionale dintre profesori şi studenţi

 

Pin intermediul modulelor sale proiectul ACACIA susţine comunitatea academică în a oferi un sprijin complet, integral şi cu o abordare diferenţiată tuturor studenţilor.

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este implicată în cadrul proiectului în următoarele activităţi/module:

-          PT1 - Prepara - Activităţi pregătitoare ale proiectului

-          PT2 - Empodera - Dezvoltarea autonomiei profesorilor şi a personalului implicat în formarea studenţilor

-          PT3 - Innova - Utilizarea TIC în dezvoltarea de aplicaţii şi dispozitive menite să descopere necesităţi educative specifice populaţiei aflată în risc de excluziune universitară.  În cadrul acestei activităţi Universitatea "1 Decembrie 1918" va fi implicată în evidenţierea aspectelor  didactice ce vor fi luate în considerare în utilizarea TIC, în dezvoltarea de soluţii tehnice inovatoare, în analiza şi testarea sistemelor existente pentru integrarea acestora, în definirea unei metodologii de evaluarea a prototipurilor, în realizarea manualului de utilizare a prototipurilor, în evaluarea pilot a prototipurilor, în dezvoltarea unei strategii de integrare.

-          PT4 - Cultiva - Dezvoltarea competenţelor didactice ale profesorilor şi ale cadrelor didactice în crearea, managementul şi însuşirea de medii de învăţare şi tehnici didactice accesibile care au la bază afectivitatea.

-          PT5 - Apoya - Sprijină întărirea capacităţii instituţionale printr-un sistem de detectare, urmărire şi sprijin  a necesităţilor emoţionale şi a diferenţelor socio-culturale existente în rândul studenţilor

-          PT8 - Diseminacion- Activităţi de diseminare

-          PT9 - Gestion- Activităţi administrative